3 důvody, proč firmy stále častěji používají VoIP

Firemní užití internetové telefonie nabírá v posledních letech na síle. VoIP již dávno není experimentální technologií, dnes již jde o dospělé plnohodnotné řešení firemní telekomunikační infrastruktury, na kterou se lze spolehnout. Je vhodná i pro vaši firmu?

Co je VoIP

Jednoduše, VoIP je technologické řešení, které dokáže přenášet hlas telefonního hovoru přes datovou síť za použití přesně vymezených protokolů a technických standardů.

VoIP vezme váš hlas zachycený telefonním přístrojem a převede jej do digitální podoby, která může být přenesena vysokou rychlostí přes datovou síť (přes linku, která je jinak vyhrazena pro internetové vyhledávání nebo FTP) k příjemci, kde se digitální data opět převedou na hlasový výstup.

Takže proč se stává VoIP telefonie tak populární ve firemním užití a její prezentace můžeme nalézt v tolika odborných magazínech, internetových článcích a telekomunikačních veletrzích? Odpověď leží v níže uvedených tří hlavních důvodech.

1. důvod – cena

Když porovnáme provozní cenu VoIP telefonie pro telefonní hovory proti tradičním telefonním linkám, VoIP nabízí výrazný cenový rozdíl. VoIP hovory probíhají přes internetovou síť, za kterou firma již stejně platí, a není proto potřeba zavádět do firmy žádnou další technologickou strukturu.

Hovory probíhající přes VoIP zabírají v síti navíc pouze nezbytné množství místa po čas, kdy probíhá hovor. Pokud není hovor spojen, internetové připojení může být použito pro jiné účely, jako je surfování po internetu nebo přenos dat.

U VoIP neexistuje vztah „jeden na jednoho“, jako je tomu i klasických telefonních linek. Pokud máte u klasické telefonní linky určitý počet hlasových kanálů, které zrovna nejsou používány, nemůžete tyto kanály použít na nic jiného. Použitím VoIP proto výrazně optimalizujete náklady, protože firma jím může uvolňovat právě tolik prostoru pro hlas a pro data, kolik je zrovna potřeba .

Navíc, moderní kompresní techniky mohou snížit velikost datového toku hovorů tak, že potřeba dat pro VoIP hovor je ještě menší. To šetří peníze za celkový datový přenos, který je potřeba zaplatit internetovému providerovi.

2. důvod – škálovatelnost

Flexibilita a škálovatelnost VoIP telefonie oproti tradičním hlasovým službám jsou obrovskou výhodou pro velké firmy i malé společnosti. Celá vnitrofiremní síť může být pro VoIP nastavená s přihlédnutím pro cyklické změny intenzity užití v závislosti na nejčastějších časech telefonních hovorů.

Zatímco rozšíření telefonní linky postavené na klasické telefonní technologii je drahé, časově náročné a finančně neefektivní (často je kvůli technologickým omezením potřeba linku rozšířit více, než je ve skutečnosti potřeba), při rozšíření kapacity VoIP zařízení se možnosti linky navýší přesně tolik, kolik je potřeba. Celý upgrade je navíc pouze změnou softwaru, jde tedy o rychlý a levný proces.

3. důvod – integrace

Nakonec, VoIP telefonie otevírá dveře neuvěřitelné integraci v rámci firemních procesů. Nejde jen o integraci na úrovni telekomunikačních poskytovatelů, ale také poskytovatelů jiných aplikací, které dohromady tvoří firemní infrastrukturu.

Firemní VoIP systém může být napojený na nejrůznější software třetích stran, který umí zobrazovat nejrůznější informace (např. ostatní účastníci telefonní VoIP sítě mohou vidět, kdo je na které lince k dispozici nebo kdo s kým právě hovoří), čímž výrazně přispívá ke zvýšení efektivity firemních procesů.

Existují samozřejmě i další výhody použití VoIP linek, ale tři výše zmíněné patří v kostce k těm nejzásadnějším.

Samozřejmě, stále existují situace, kde tradiční mobilní telefonie nebo pevná linka dává v některých firmách větší smysl z důvodů, jako je velikost či vyspělost existující infrastruktury nebo otázka bezpečnosti. Pro běžné užití ve většině firem je však volání přes internet opravdu jasná volba.

Jak začít s VoIP

Pokud vás možnost volání zdarma zaujala, nejvýznamnější český poskytovatel VoIP FAYN vám podá podrobnosti o svých službách na oficiálním webu nebo na bezplatném telefonním čísle 910 25 25 25.