5 způsobů, jak může mobilní VoIP snížit náklady na firemní volání

Že mobilní VoIP, coby technologie pro volání z mobilního telefonu skrze bezdrátové internetové připojení (nejčastěji přes Wi-Fi síť), je snadnou cestou ke snižování částek na telefonních fakturách, ví stále více běžných lidí. K nasazování VoIP telefonie do korporátního prostředí však stále ještě existuje občas poměrně zřejmá zdrženlivost.

Tento článek se zaměří na pět důvodů, proč je implementace VoIP volání do firemní infrastruktury moudrým krokem. Pomocí mobilního VoIP mohou firmy snížit své náklady na telefonování bez jakýchkoli kompromisů týkajících se kvality či efektivity.

Levné mezinárodní volání

Mezinárodní hovory jsou bezesporu obrovskou černou dírou na peníze. Volání z mobilu do cizích zemí má za následek mnohdy až neuvěřitelné částky na měsíčních telefonních fakturách. Navíc je v praxi velmi těžké předem odhadnout, kolik bude který hovor stát. Mezinárodní hovory jsou proto velmi častým důvodem implementace VoIP technologií do korporátního prostředí.

Při volání přes Internet spolu mohou dva uživatelé hovořit zcela zdarma (pokud volají skrze jednu sít) a mohou být od sebe jakkoli daleko, kdekoli na světě. Za minimální částku se pak mohou VoIP uživatelé spojit i s uživateli na běžných pevných linkách či mobilních číslech.

Zatímco dříve bylo možné volat přes Internet pouze prostřednictvím pevných linek, čímž byl telefonista uvázán napevno v kanceláři, dnes je možné telefonovat přes Internet i z mobilu. Volající tak není omezen naprosto ničím.

Vnitrofiremní hovory zdarma

Dalším místem, kde existuje velký zájem na šetření nákladů, jsou vnitrofiremní hovory. Mnoho společností má již s mobilními operátory smlouvy, které umožňují volání zdarma mezi čísly jednotlivých zaměstnanců v rámci firmy, ale za mnoho z těchto smluv je třeba platit vysokou paušální částku.

Používáním mobilní VoIP technologie (a samozřejmě i pevných VoIP linek) získává firma možnost vnitrofiremního volání zcela zdarma. Toto je možné zejména díky tomu, že s voláním uvnitř vlastní sítě se pro VoIP providera nepojí žádné výdaje. Proto mohou VoIP operátoři tyto hovory poskytovat zdarma.

Zhodnocení firemních nákupů

Společnosti s mobilními zaměstnanci se často zaměřují na péči o jejich flexibilitu a mobilitu tím, že jim poskytují výkonné chytré mobilní telefony (smartphony) s bezdrátovým připojením k internetu a datové připojení umožňující zaměstnancům používání a přístup do online nástrojů, jako je e-mail, web či nejrůznější aplikace.

Když jsou tyto ne zrovna levné technické nástroje zakoupeny, je logické snažit se využít všech jejich funkcí pro co nejvýhodnější zhodnocení pro finanční bilanci společnosti. Používání technologie volání přes Internet je jednou z možností, jak drahé smartphony využít pro snížení celkových nákladů firmy.

Větší pohodlí pro zaměstnance

Mnoho společností již integrovalo do svých struktur volání přes pevné VoIP linky a tím snížily své faktury za volání z pevných linek. Nicméně mnoho zaměstnanců používá více mobilní telefony než pevné linky – a to i když sedí v kanceláři. Je to čistě záležitost pohodlí, protože mobilní telefon obsahuje stále aktuální seznam kontaktů, je snadné s ním při telefonování chodit a číslo na mobil je to, které zaměstnancovy kontakty nejčastěji znají a používají.

Nicméně implementací správného mobilního VoIP řešení, které obsahuje speciální prvky typu adresář nebo hlasová schránka, umožníte zaměstnanci snadný přechod k VoIP volání – bude efektivnější a hlavně levnější.

Srovnání mobilů s podnikovou strategií

Implementací mobilní VoIP technologie mají firmy možnost centralizovat své telekomunikační náklady na jednoho poskytovatele. Není potřeba dělit telefonické náklady na operátora poskytující pevné linky a mobilního operátora.

VoIP operátor dokáže poskytnout komplexní komunikační řešení pro každou firmu. VoIP poskytne společnosti lepší přehled nad všemi telefonními výdaji a pomůže vnitrofiremní volání analyzovat, řídit a racionalizovat. Zaměstnanci tak budou mobilní, flexibilní a efektivní.