Mobilní CLIP: Levné volání za VoIP ceny z mobilního čísla

Líbí se vám možnosti volání přes internet, ale nechcete řešit agendu a novým VoIP telefonním číslem? Zařídíme vám číselné propojení VoIP účtu s vaším mobilním číslem, čímž můžete mít všechny hovory „pod jednou střechou“. Jak na to?<--break->

Volání přes internet (VoIP volání) představuje velice zajímavou možnost cenově dostupného telefonování. Díky přenosu hlasu nikoli standardně přes mobilní sítě, nýbrž přes sít internet, umožňuje VoIP volání za velmi nízké ceny. Jeden aspekt volání přes internet však může být pro část uživatelů VoIP telefonie lehce obtěžující: nutnost vést VoIP hovory pod speciálním VoIP telefonním číslem.

Proč řešit mobilní CLIP pro VoIP linku

VoIP účet je telefonní účet jako každý jiný. Aby bylo možné z něj volat a aby se vám na něj každý dovolal, musí mít své vlastní jednoznačně identifikovatelné číslo v rámci telefonní sítě. Ať už voláte přes internet z pevné linky, ze softwarového telefonu či z mobilu, vždy musíte volat přes VoIP telefonní číslo. Můžete tak sice volat velmi levně, avšak za cenu určitého diskomfortu, kterým je právě nutnost správy více telefonních čísel.

Při užívání VoIP volání v mobilu je tento problém pro běžného uživatele pravděpodobně nejmarkantnější. VoIP v chytrém mobilu dnes již představuje cenově zajímavou funkční alternativu pro hovory realizované v rámci sítě GSM klasických mobilních operátorů. Díky rozšířeným wifi a 3G sítím lze volat přes internet s dostatečnou kvalitou hovoru a za rozumnou cenu, v rámci VoIP sítě pak zcela zdarma.

Zde však nastává onen diskomfort. Přirozenou snahou k dosažení uživatelského pohodlí je, aby byly všechny mobilní GSM hovory i VoIP hovory takříkajíc „pod jednou střechou“, neboli pod jedním číslem.

To v základním nastavení VoIP linky není možné. VoIP linka má vlastní VoIP číslo, se kterým je potřeba operovat. Rozdílná čísla pro GSM volání a VoIP volání pak s sebou nesou řadu problémů. Člověk se jednak musí prezentovat dvěma telefonními čísly, musí mít 2 čísla na vizitkách, v kontaktech, musí všem svým kontaktům vysvětlovat, že má dvě telefonní čísla, z nichž jedno je VoIP číslo, a v neposlední řadě musí často vysvětlovat, co je to vůbec VoIP.

Tento problém však lze odstranit. Na VoIP telefonní číslo lze aplikovat tzv. mobilní CLIP. Při hovoru uskutečnému z vaší VoIP linky se pak volanému zobrazí coby číslo volajícího vaše mobilní telefonní číslo. Jak je to možné?

Jak funguje CLIP

CLIP je zkratkou pro Calling line ID Presentation a jedná se o jednu ze standardních služeb sítě GSM spojených s uskutečněním hovoru.

Ve chvíli, kdy někomu voláte ze svého mobilu, vaše SIM karta odešle do sítě své interní identifikační patnáctimístné IMSI číslo, které je posléze přiřazeno devítimístnému telefonnímu číslu v databázi operátora. Toto číslo je pak odesláno volanému mobilnímu telefonu, které jej zobrazí na displeji. Samotný mobilní telefon volaného pak může tomuto telefonnímu číslu ještě přiřadit jméno ze svého telefonního seznamu, takže volaný vidí zcela jasně, kdo mu volá.

Pokud nám volá tzv. skryté číslo, znamená to, že volající má nastavenou službu CLIR. Ta způsobuje nezobrazení čísla volajícího – číslo je na posledním uzlu směrem k uživateli odfiltrováno a volaný účastník číslo nevidí. Nutno poznamenat, že v systému je číslo běžně viditelné, volající rozhodně není zcela anynonymní a zpětně nedohledatelný.

Obdobným způsobem, jako lze službou CLIR číslo volajícího nezobrazit, lze též úpravou a vhodným nastavením služby CLIP zařídit, aby se libovolné telefonní číslo pro volaného účastníka zobrazovalo jako jiné telefonní číslo.

Proč si k VoIP lince pořídit mobilní CLIP

Díky možnosti nastavit si na VoIP linku mobilní CLIP se váš VoIP hovor bude tvářit jako běžný hovor z vašeho mobilního čísla.

Tedy protistrana nepozná, že voláte přes VoIP, uvidí číslo vašeho mobilního telefonu, které zná a právě na toto číslo vám případně bude volat zpět.

  • Nemůže se stát, že někomu zavoláte přes VoIP číslo a když vám pak bude dotyčný volat zpět, nebude se vám moci dovolat, protože zrovna nebudete mít zapnutou VoIP aplikaci.
  • Nemusíte vhledem k ostatním komunikovat dvě telefonní čísla a vysvětlovat, že jedno je GSM a druhé VoIP. Nebo dokonce vysvětlovat, co je VoIP.
  • Nestane se, že vám lidé nebudou brát hovor jen proto, že neznají vaše telefonní číslo nebo dokonce proto, že uvidí jako příchozí číslo VoIP číslo, které jim může být podezřelé. Vzhledem k ostatním budete vystupovat vždy pod svým mobilním číslem.

Kolik mobilní CLIP stojí

Tuto službu nenabízí zdaleka všichni VoIP operátoři. Nastavit CLIP sice není z technického hlediska nijak náročné, avšak je zřejmé, že na straně VoIP operátora musí dojít při aplikaci mobilního CLIPu na VoIP číslo k ověření, že mobilní číslo, kterým chcete VoIP linku maskovat, je skutečně vaše. VoIP operátor tedy za službu vybírá manipulační poplatek.

Jak mohu mobilní CLIP získat?

Konkrétně u VoIP operátora Fayn si může mobilní CLIP pořídit každý z jeho zákazníků. Postup je následující:

  • podepíšete a zašlete operátorovi objednávku funkce mobilního CLIP (stačí sken e-mailem)
  • operátoři ověří vlastnictví telefonního čísla hovorem případně záslaním potvrzovacího kódu
  • zapnutí mobilního CLIP pro jedno číslo je jednorázově zpoplatněno částkou 500 Kč vč. DPH
  • Vyplněnou a podepsanou objednávku můžete zaslat (nafocenou/naskenovanou) na objednavky@fayn.cz nebo na adresu Popelova 150/71, 620 00, Brno.

Zaujala vás možnost volat za VoIP ceny a vůči ostatním účastníkům sítě vystupovat pod svým mobilním telefonním číslem?

Předním českým operátorem poskytujícím telefonování přes Internet je VoIP operátor FAYN. Prohlédněte si jeho oficiální web s kompletní nabídkou služeb, případně přímo volejte na číslo 910 25 25 25.