Ušetřete za telefon! Zkombinujte klasické mobilní volání s mobilním VoIP a volejte za 0,58 Kč/min

V posledních měsících se na českém trhu objevují nabídky nových virtuálních operátorů. Oproti zavedeným dominantním operátorům slibují transparentnější obchodní podmínky, větší flexibilitu služeb a hlavně příznivější ceny. Kolik můžete ušetřit?<--break->V současné době se na telekomunikačním trhu objevují noví hráči, tzv. virtuální operátoři.

Díky rozhodnutí telekomunikačního úřadu z jara letošního roku dostali virtuálové zelenou a v právě v těchto měsících zveřejňují své nabídky. Ve velké konkurenci nového trhu se samozřejmě snaží zákazníka zaujmout a „přetáhnout“ k sobě, což pro nás, spotřebitele, představuje širokou možnost výběru ze zajímavých nabídek.

Proč přejít k virtuálnímu operátorovi

Virtuální operátoři jsou subjekty, které si, zjednodušeně řešeno, pronajímají část kapacity sítě jednoho z dominantních mobilních operátorů a dále ji pak přeprodávají pod svojí vlastní obchodní značkou. Vzhledem ke koncovému zákazníkovi pak vystupují samozřejmě jako samostatný mobilní operátor – virtuální operátor není žádný pokoutní přeprodejce minut, nýbrž suverenní společnost.

Z principu poskytování služeb virtuálních operátorů je vcelku jasné, že jejich cenová politika je limitovaná cenami, za které jsou ochotni jim dominantní mobilní operátoři pronajímat část svých kapacit. Díky velkému objemu přenesených hovorů však virtuální operátoři jsou schopni nabídnout svým koncovým zákazníkům mnohem příznivější ceny, než jaké jsou ochotni nabízet dominantní mobilní operátoři napřímo svým koncovým zákazníkům. Virtuální operátoři jsou proto v podstatné konkurenční výhodě a svým zákazníkům nabízejí zejména tyto benefity:

  • Flexibilita služeb – Narozdíl od dominantních mobilních operátorů nejsou virtuální operátoři obrovské korporátní kolosy s těžkopádnými firemními procesy. Naopak, díky tomu, že jsou ve většině případů v teprve v počáteční fázi svého fungování, jsou mnohem flexibilinější, co se týče zavádění podoby služeb. Pokud virtuální operátor zjistí, že jeho klienti ve větší míře uvítají volné minuty namísto volných SMS, není pro něj problém skladbu své nabídky v poměrně krátkém čase modifikovat.
  • Transparentnější obchodní podmínky a srozumitelnější nabídka – Podobně jako např. na poli bankovních služeb, kde noví hráči konkurovali zaběhlým bankovním domům mj. i průhlednějšími a srozumitelnějšími obchodními podmínkami, také v oblasti telekomunikací je pro nové společnosti výraznou konkurenční výhodou to, že může svým zákazníkům nabídnout jednoduché a srozumitelné obchodní podmínky, namísto 50stránkové smlouvy, kterou si běžný spotřebitel nikdy celou nepřečte, a pokud přečte, tak z ní mnoho informací stejně nepochopí. To samé platí pro jednoduché ceníky, kterými virtuální operáři v naprosté většině disponují.
  • Nízké ceny – Pro mnoho zákazníků to nejdůležitější. Díky velké marži, se kterou tradiční mobilní operátoři pracují, je možné, že pronajímají část svých technologických kapacit virtuálním operátorům za ceny, na které by samotný koncový zákazník nikdy nedosáhl.

Fayn – ještě výhodnější virtuální operátor

Jedním z nových virtuálních operátorů je i FAYN Telecommunications. Fayn jde v poskytování telekomunikačních služeb oproti ostatním virtuálním operátorům ještě mnohem dál. Zatímco ostatní virtuálové jen přeprodávají minuty od velkých mobilních operátorů, Fayn na to jde trochu jinak.

Fayn není nově založenou společností, na českém trhu působí již od roku 2003 a to v oblasti tzv. VoIP telefonie, neboli volání přes internet. Tato technologie umožňuje díky přenášení hovorů prostřednictvím sítě Internet až neuvěřitelně levné volání kamkoli po světě. Díky téměř 10 letům zkušeností a technologickému zázemí nyní Fayn coby virtuální operátor ve své nabídce kombinuje VoIP volání s klasickým mobilním GSM voláním.

Proč zvolit Fayn jako svého mobilního operátora?

Přechod k Faynu znamená několik zásadních výhod:

1)     Nízká cena volání – Díky možnostem, které nabízí technologické propojení klasického mobilního volání s voláním přes Internet, nabízí Fayn cenově bezkonkurenční volání. Nemusíte se však bát, že se bez připojení k Internetu nedovoláte! Volání přes internet je pouze doplňkem nabídky. Pokud je připojení k dispozici, např. v podobě wi-fi nebo 3G sítě, voláte velmi levně. Pokud internetové připojení v dosahu není, voláte „jen“ levně.

2)     Volání zdarma v rámci sítě Fayn – Fayn coby VoIP operátor spravuje vlastní síť VoIP stanic. V rámci této sítě je volání mezi jednotlivými účastníky zcela zdarma.

3) Dlouholeté zkušenosti na trhu – Jak již bylo řečeno, Fayn není žádným nováčkem, má za sebou 10 let zkušeností a bohaté zázemí. Na rozdíl od většiny virtuálních operátorů, kteří vznikají tzv. „na zelené louce“, Fayn zná dokonale telekomunikační trh a ví, jak zajistit kvalitní spolehlivé volání.

Zaujala vás nabídka volání od Faynu?

Prohlédněte si oficiální webovou prezentaci Fayn s kompletní nabídkou služeb, případně přímo volejte na číslo 910 25 25 25.